Giới thiệu Công ty

Logo

“Cách mạng Công nghệ 4.0” là cụm từ thường xuyên được nhắc đến trong những năm gần đây. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến mọi mặt trong đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức để chuyển đổi theo kịp thời đại của trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain).
Ở Dr. SME, chúng tôi gọi tương lai áp dụng Cách mạng CN 4.0 và những công nghệ trên là Kỷ nguyên số. Để tồn tại và phát triển trong Kỷ nguyên số, doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về mô hình kinh doanh, quy trình vận hành và chuyển đổi số, cung cấp được dịch vụ và sản phẩm theo nhu cầu của thời đại mới. Nếu vẫn chần chừ việc chuyển đổi trong những năm bản lề này, sự đào thải đối với doanh nghiệp sẽ diễn ra như một điều tất yếu kể cả đối với các doanh nghiệp lớn.
Nhận thức được xu hướng phát triển chung, Dr. SME được kiến tạo với vai trò là một công ty tư vấn độc lập, quy tụ các chuyên gia đầu ngành từ nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước để sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam triển khai chuyển đổi số, vượt qua các thách thức của kỷ nguyên số thông qua thay đổi cách thức quản trị doanh nghiệp, tổ chức lại mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới để từng bước nâng cao sức cạnh tranh, vượt qua đối thủ và chinh phục những tầm cao mới. Dr. SME cung cấp các gói dịch vụ hữu ích và thiết thực cho từng doanh nghiệp, từ nền tảng đến nâng cao để doanh nghiệp có thể lựa chọn, giúp từng bước chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.